XT  سری - Easy-Laser جدیدترین محصولات
Back
Next
 
XT190 از دو قطعه اصلی ترانسمیتر و ديتکتور و همچنین دو عدد تارگت (تصویر
روبرو) تشکیل میشود. پشت قطعات مورد اشاره مجهز به مگنت است تا به راحتی
روی پولی ها سوار شوند. برای پولی غیر آهنی با توجه به سیکی قطعات میتوان از
چسب دو رو برای اتصال استفاده کرد.
تارگت
ترانسمیتر
دیتکتور
XT190 میتواند با سه روش مختلف کار کند:
اعلام وضعیت الاینمنت روی دیتکتور به صورت زنده، افست و زاویه های صفحات عمود و افق بطور همزمان
کار به صورت چشمی با کمک تارگتها بدون دیتکتور
کار به صورت بی سیم با نمایشگرهای سریِ E، سری XT و گوشی هوشمند/تبلت با برنامه رایگان XT
در تصاویر زیر اتصال یونیتها و نحوه نمایش اطلاعات را در تصاویر مختلف مشاهده میکنید. تصویر پکج کامل و مشخصات فنی در پائین صفحه ارائه شده است.
مگنتهای پشت یونیتها
ارسال بیسیم اطلاعات الاینمنت به انواع نمایشگر
XT11 نمایشگرِ
E نمایشگرِسریِ
گوشی هوشمند یا تبلت
(اندروید یا iOS)
نمایش نتیجه اندازه گیری در نمایشگر سریِ E با اعلام میزان Shim و
مقدار جابجائی آفست
نمایش نتیجه اندازه گیری در نمایشگر سریِ XT (گوشی/تبلت) با اعلام
میزان Shim و مقدار جابجائی آفست
بالایِ صفحهبالایِ صفحه
بالایِ صفحهبالایِ صفحه
New Products
اطلاعیه: فروش کالاهای معرفی شده در این سایت متأسفانه به دلیل تحریم از 24 اردیبهشت 98 متوقف شده است