XT  سری - Easy-Laser جدیدترین محصولات
Back
Next
 
در این بخش برنامه ها و امکانات پکج معرفی میشود. تعداد برنامه ها و امکانات در پکجهای سری XT تابع نوع
یونیتهای اندازه گیری است و نه نمایشگر.نمایشگر بعد از برقراری ارتباط با یونیتهای اندازه گیری برنامه های
قابل استفاده را نمایش میدهد. ضمنا نحوه نمایش اطلاعات و رابط کاربری در نمایشگرهای مختلف، مثلا تبلت یا
نمایشگر XT11 سازنده، یکی است.
XT440 در حال حاضر (فروردین 98) با لوازم جانبی استاندارد از 3 برنامه اصلی به شرح زیر پشتیبانی میکند.
هر برنامه خود دارای امکانات عدیده ایست که در بخشهای زیر معرفی میشوند. 2 برنامه هم با امکانات
اختیاری ارائه میشود:
الاینمنت افقی (2 روش، و روش دستی Manual)
الاینمنت عمودی
برنامه اندازه گیری آزاد Values (یک محوره)
Manual: کلیه پکجهای سریِ XT از XT190 تا XT770 دارای منوال مشترک هستند. در این منوال تفکیکی بین امکانات
دستگاههای مختلف الاینمنت به عمل نیامده است. در نتیجه جهت اطلاع کامل از امکاناتی که در هر پکج ارائه میشود بهترین مرجع
آخرین بروشور پکج است که از سایت سازنده میتوان دانلود کرد. نام آخرین نسخه منوال:
05-0835 +XT+Manual+5.0+EN+lores.pdf (28.03.2019)
نوارِ Work Flow: در پکجهای XT ارائه یک رابط خلاقانه کاربری باعث نهایت سهولت و نظم و ترتیب در اندازه گیریها شده
است، با لمس اولین آیکون در سمت چپ عملیات اندازه گیری شروع و با آخرین آیکون گزارش کامل به فرمت PDF یا Excel
بدلخواه کاربر تهیه و ذخیره میشود.
در هر زمانی که کاربر مایل باشد میتواند کار را متوقف و ادامه کار را به زمان دیگری موکول کند. کلیه عملیات انجام شده بطور
اتوماتیک در دستگاه ذخیره میشود تا توقف و ادامه کار در زمان دلخواه میسر شود.
در تصاویر زیر 4 مرحله از مراحل مختلف الاینمنت افقی دو ماشین را ملاحظه میکنید.
نوارِ Work Flow
1- شروع الاینمنت با دادن فاصله ها
2- انجام اندازه گیری (روشِEasyTurn™ در تصویر نمایش داده شده)
الاینمنت پولی ها (به لوازم جانبی اختیاری نیاز دارد)
اندازه گیری ارتعاشات-دامنه کلی و پارامتر بیرینگ (لوازم جانبی اختیاری نیاز دارد)
3- نتیجه الاینمنت و 4- اصلاح
5- تهیه/نمایشِ گزارش (با انتخاب نوع Template) و امکان درج تصویر ماشین در گزارش
روشهای الاینمنت افقی
3- الاینمنتِ دستی مثل ساعت اندیکاتور: در صورت تمایل میتوان با کمک کلیه
سیستمهای الاینمنت ایزی لیزر الاینمنت را به صورت دستی مثل ساعت اندیکاتور
انجام داد. اختلاف در سرعت، سهولت و دقت بسیار بالای کار خصوصا بدون نیاز
به ساختن براکت برای هر ماشین و گرفتاری افت Sag است.
2- روش 9-12-3: این روش مستقل از زاویه سنج است و اندازه گیریها الزاما
باید در ساعات 9، 12 و 3 صورت گیرد. کاربرد اصلی این روش جائی است
که زاویه سنج قابل استفاده نیست، مثل الاینمنت ماشین آلات کشتی روی دریا.
1- روش EasyTurn: برداشت اطلاعات در سه نقطه دلخواه (حداقل مجاز
چرخش 20 درجه بین دو نقطه). این روش متداولترین روش الاینمنت در
تجهیزات الاینمنت Easy-Laser است.
در XT440 دو روش الاینمنت زیر و البته روش دستی، از طریق برنامه اندازه گیری آزاد، ارائه میشود.
نتیجه الاینمنت برای Spacer Shaft زاویه های چپ و راست Spacer است
که باید در حد مجاز باشد. این روش باعث میشود خصوصا برای Spacer
Shaft های خیلی طویل مقدار جابجائی و شیم گذاری برای الاینمنت حتی تا
مقدار قابل توجه کاهش یابد و از مشکلات Bolt bound شدن یا نبود شیم کافی
برای برداشت پرهیز شود.
نوع کوپلینگ را میتوانید بین کوپلینگ معمولی و یا طویل Spacer Shaft
انتخاب کنید.
انتخاب نوع کوپلینگ:
امکانات جانبی
توضیح ضروری:
برنامه Soft Foot
این برنامه معمولاً قبل از شروع الاینمنت اجرا میشود تا از نصب صحیح ماشین
و تماس کامل همه پایه ها با نشیمنگاهها و بطور کلی فقدان Distortion در بدنه
اطمینان حاصل شود. این برنامه روی هر دو ماشین قابل اجراست. در پایان
برنامه میتوان بدون نیاز به وارد کردن مجدد فواصل وارد برنامه الاینمنت
دلخواه شد.
برنامه Soft Foot
منحنی نحوه بالا آمدن ماشین با شل
کردن هر پیچ پایه
Select Machine Image
انتخاب تصویر ماشین ها
در دستگاه سری XT میتوانید تصویر متناسب با ماشین خود را از میان انواع
تصاویر سه بعدی 3D موجود در دستگاه برای هر دو ماشین M و S انتخاب
کنید.
البته نام ماشین ها را هم میتوانید در این سیستمها خودتان تعیین کنید.
بالایِ صفحهبالایِ صفحه
Check Tolerance
تست نحوه تطابق نتایج الاینمنت با استانداردها
دستگاه میتواند نتایج الاینمنت را با استانداردِ ANSI/ASA S2.75-2017 ،
جدول الاینمنتِ Easy-Laser یا تولرانس دلخواه کاربر مقایسه و نتیجه را به
صورت رنگهای سبز، زرد و قرمز (و نارنجی برای استاندارد ANSI) نمایش
دهد. استانداردِ پیش فرض Easy-Laser است.
در صورت درج مقدار دور (RPM) نتایج بطور خودکار با مقایسه با تولرانس
نمایش داده میشوند.
Thermal Growth Compensation
اعمال میزان انبساط در نتیجه تست الاینمنت
چنانچه هر یک از دو ماشین بعد از راه اندازی دچار انبساط میشوند، میتوان
مقدار آنرا وارد کرد تا در نتایج الاینمنت در حالت سرد اعمال شود.
برای ماشین سمت راست
برای ماشین سمت چپ
Locked Feet (تغییر پایه های مرجع)
در صورتی که تغییر مکان افقی یا عمودی ماشین M در حد کامل، به دلیل مشکلات
پایه Base Bound) یا Bolt Bound) مقدور نباشد میتوان هر دو جفت پایه دلخواه را
مرجع قرارداد تا نتیجه الاینمنت برای پایه های دیگر محاسبه شود.
ماشین سمت چپ ماشین مرجع یا S است. هر دو جفت پایه قفل است
یک جفت پایه از ماشین سمت چپ از قفل بودن خارج و یک جفت از ماشین
سمت راست قفل میشود
نتیجه الاینمنت پس از وضعیت جدید پایه های مرجع
Mirror Machine Image یا Swap View
بطور پیش فرض ماشین S سمت چپ تصویر نمایش داده میشود. کاربر میتواند بسته به
موقعیت استقرار خود جای دو ماشین را با یکدیگر عوض کند تا تصویر را برای
راحتی بیشتر با آنچه می بیند تطبیق دهد.
جابجا کردن ماشین چپ با راست (دید از سمت دیگر ماشینها)
Multiple Sets of Feet
در صورت نیاز امکان تعریف بیش از دو جفت پایه برای ماشین وجود دارد. همچنین
جفت پایه های جلوی ماشین میتوانند جلوتر از محل نصب یونیت M باشند.
Vertical Flange Mounted Machines
الاینمنت ماشینهای عمودی با پکجهای سریِ XT به دلیل نمایش سه بعدی و امکان
چرخاندن تصویر و مشاهده ماشین ها از زوایای مختلف به مراتب ساده تر از
سیستمهای دو بعدی است. تعداد بولتهای 4، 6، 8 و 10 برای الاینمنت ماشینهای
عمودی قابل تعریف است.
الاینمنت ماشینهای عمودی:
بالایِ صفحهبالایِ صفحه
Values
این برنامه ابزار فوق العاده ایست که در تمام تجهیزاتِ الاینمنت شافتهای Easy-
Laser ارائه میشود. با کمک این برنامه میتوان انواع اندازه گیریهای ساده تا پیچیده
را به صورت Manual، مثل ساعت اندیکاتور، اجرا کرد. برنامه به صورت Live
مقادیر قرائت شده دیتکتورها را نمایش میدهد. میتوان نتایج را به صورت دستی یا
اتوماتیک ثبت و نتیجه را در فایل PDF ذخیره کرد.
در پکجهای XT440, 550 Ex, 660 این اندازه گیری به صورت تک محوره انجام میشود.
الاینمنت پولی ها (Pulley Alignment)
برنامه XT بدون وابستگی به نوع نمایشگر از برنامه الاینمنت پولی ها نیز پشتیبانی میکند.
استفاده از این برنامه نیاز به ترانسمیتر و دیتکتور پولی دارد که اختیاری است.
ارتعاش سنجی
اگرچه تجهیزات الاینمنت هیچ تشابهی با تجهیزات ارتعاش سنجی ندارند لیکن تقریبا
همه مراجع معتقدند میزان Misalignment متداولترین و مخرب ترین عیبِ ارتعاش
ساز در ماشین الات است. بدین لحاظ است که شرکت Easy-Laser همواره ابزاری
برای اندازه گیری ارتعاشات، در حد سلامت سنجی، به صورت اختیاری با تجهیزات
الاینمنت خود ارائه میکرده است.
با تجهیزات سریِ XT هم یک دستگاه ویبرومتر با نام XT280 به صورت اختیاری قابل
ارائه است. این دستگاه با لمس کردن آیکون ویبرومتر روی نمایشگرِ XT نتایج اندازه
گیری ویبرومتر را به نمایشگر ارسال و در جدولی به شکل روبرو ذخیره میکند.
نتیجه به صورت فایل PDF قابل ذخیره سازی است.
برای اطلاعات بیشتر لطفا به صفحه XT190 مراجعه کنید یا روی همین خط کلیک کنید.
ترانسمیتر و دیتکتور برای
الاینمنت پولی ها (اختیاری)
سایر امکانات نمایشگرهای XT
بالایِ صفحهبالایِ صفحه
بالایِ صفحهبالایِ صفحه
New Products
اطلاعیه: فروش کالاهای معرفی شده در این سایت متأسفانه به دلیل تحریم از 24 اردیبهشت 98 متوقف شده است